Sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event)- Thời gian diễn ra sự kiện: 19h40 phút / Thứ 7 hàng tuần / Sub server 2

- Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Blue Event" bắt đầu trong game.

- Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng

- Địa điểm xuất hiện: Trung tâm lorencia / Tọa độ : 141 - 127

- Phần thưởng:

  • + Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • + Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • + Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • + Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • + Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

- Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng: Giảm tốc độ di chuyển

View more latest threads same category: